Skontaktuj się

Psychoterapeuta Warszawa

O MNIE

Nazywam się Anna Suchan, jestem certyfikowaną psychoterapeutką i trenerką pracującą w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym – Gestalt.Swoje kompetencje w zakresie psychoterapii zdobyłam w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, który jest członkiem:

 • EAGT – European Associated for Gestalt Therapy,
 • FORGE – International Federation of Gestalt Training Organizations,
 • EAP – European Association for Psychotherapy,
 • PFP – Polska Federacja psychoterapii.

Aby zapewnić wysoki poziom moich usług podlegam stałej superwizji, a także biorę udział w licznych szkoleniach i warsztatach. Swój staż kliniczny odbyłam w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi. W pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt.

Komu pomagam?

Oferuję swoją pomoc w:

 • trudnościach związanych z odżywianiem:

 

 1. anorexia nervosa
 2. bulimia nervosa
 3. bigoreksja
 4. ortoreksja
 5. carbohydrate craving – głód cukrów
 6. BED-zespół kompulsywnego objadania się
 7. NES-zaburzenia jedzenia związane ze snem
 8. anarchia żywieniowa
 9. CHSP-ustne wydalanie
 • zaburzeniach lękowych, fobiach
 • zaburzeniach psychosomatycznych
 • problemach związanych ze stresem
 • zaburzeniach nerwicowych
 • zaburzeniach osobowości
 • depresji
 • kryzysach życiowych

Swoje wsparcie kieruję także do osób, które są zainteresowane rozwiązywaniem swoich problemów poprzez pracę z ciałem, zgodnie z twierdzeniem, że nasza egzystencja zawiera się w naszej cielesności (somato- Gestalt), elementy pracy z ciałem w ujęciu Lowenowskim i wegetoterapii Reicha.

Konsultacja – jest to kilka pierwszych spotkań z psychoterapeutą, których celem jest orientacja w sytuacji życiowej osoby oraz określenie trudności do ewentualnej dalszej pracy psychoterapeutycznej.

Psychoterapia indywidualna – to krótko lub długoterminowy cykl regularnych, cotygodniowych spotkań terapeutycznych, których celem jest rozwiązywanie osobistych problemów i dokonywanie zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu.

W ramach mojego gabinetu proponuję:

 • psychoterapię indywidualną (dzieci, młodzieży i dorosłych),
 • praca z dziećmi,
 • warsztaty rozwoju osobistego,
 • konsultacje,
 • psychoedukację,
 • wsparcie.

Główne metody, które stosuje w moim gabinecie psychoterapii to:

 • Psychoterapia  Gestalt,
 • Somato- Gestal(praca z ciałem),
 • Elementy pracy z ciałem w ujęciu Lowenowskim i wegetoterapii Reicha,
 • Psychodrama,
 • Praca ze snem.

Psychoterapia Gestalt

Czym jest psychoterapia Gestalt?

Psychoterapia Gestalt to spotkanie psychochoterapeuty z Klientem w „Tu i Teraz”-„Ja i Ty”. To spotkanie, będące dialogiem w kontakcie, jest nie tylko poznaniem i spostrzeganiem, to przede wszystkim relacja, która może stać się jednym z podstawowych czynników zmiany.

Ponieważ to, co świadome, dąży do uzewnętrznienia i akcji. Terapia Gestalt ma na celu zwrócenie jednostce uwagi na sposób, w jaki zniekształca ona lub zrywa kontakt z sobą  i /albo z otoczeniem. Wraz ze wzrostem świadomości na ten temat odzyskuje ona ponowną zdolność kształtowania i przeżywania kontaktów w sposób wybiorczy, kreatywny i integrujący.

Rodzaje zaburzeń kontaktu dotyczą:

 1. zaburzeń świadomości:
 • zaburzenia sensoryczne
 • zaburzenia emocjonalne

2. zaburzenia w kontakcie agresywnym:

 • zaburzenia mięśniowo-motoryczne
 • mechanizmy obronne

O psychoterapii Gestalt (Yontef 1988) – „Podstawowym narzędziem terapeuty jest oddziaływanie poprzez aktywną obecność, dialog egzystencjalny z pacjentem, w tym obszarze mieści się również spotkanie dwóch osób bez wymiany słów. W kontakcie następuje proces potwierdzania własnej osoby poprzez zbliżanie się i wycofanie. Jako najwyższą formę kontaktu uznaje się opisane przez Bubera „Ja-Ty”, postawa wobec drugiej osoby jako godnej szacunku. Spotkanie „Ja-Ty” umożliwia człowiekowi stanie się całością. Aby nawiązać kontakt dwie odrębne osoby muszą stać się całością, ale każda z nich powinna uznać tożsamość drugiej. Relacja „Ja-Ty” obdarzona jest maksymalną silą leczniczą, zapewnia kontakt miedzy rdzeniem jednej osoby, a rdzeniem drugiej.

Zajęcia grupowe

GRUPA TERAPEUTYCZNA

Ta forma psychoterapii przeznaczona jest dla osób, które w swoim życiu doświadczają trudności w obszarze odżywiania – anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się, ustne wydalanie(CHSP).
Celem terapii  jest poprawa funkcjonowania czyli lepsze radzenie sobie z przeżywanymi trudnościami.  Przestrzeń grupy daje możliwość pracy w obszarze konstruktywnego komunikowania się, rozpoznawania własnych emocji i doznań   z ciała. W bezpiecznych warunkach można uczyć się rozpoznawania własnych potrzeb i granic, a także jak brać i dawać wsparcie. W grupie łatwiej poszukiwać nowych sposobów zachowań i utrwalać wypracowane zmiany.

Grupa ma charakter zamknięty. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu (piątek godz. 18), przez okres 5 miesięcy. Czas trwania jednego spotkania 2,5 godziny.
Udział w grupie terapeutycznej poprzedzony jest bezpłatnym spotkaniem konsultacyjnym, którego celem jest ocena stanu zdrowia zarówno psychicznego,   jak i fizycznego. Konsultacja indywidualna odbywa się z osobą prowadzącą grupę.

Lokalizacja: Poradnia Psychologiczna „Od Nowa”

Realizacja: Gabinet Psychoterapii Anna Suchan
Liczba miejsc: max. 8 osób

Szczegółowe informacje i zapisy:

Tel. +48 509 868 214

E-mail: annasuchan1@vp.pl

"Ważne jest nie to, co ze mną zrobiono, lecz to, co ja sam zrobiłem z tym, co ze mną zrobiono."

JEAN-PAUL SARTRE
null

Skontaktuj się

Gabinet Psychoterapii Anna Suchan
psychoterapeuta Warszawa, psycholog dziecięcy Warszawa, Anna Suchan, Gestalt Warszawa, psychoterapia Gestalt Warszawa, psychoterapeuci Warszawa